EDUKACJA

Wraz z cyfrowym otwarciem niegraniczonych zasobów wiedzy, rośnie znaczenie uczenia się przez całe życie, rośnie znaczenie edukacji w stylu życia.


Traktując organikę życia społecznego jako warunku rozwoju, edukację międzypokoleniową 


Powoduje to nie tylko zmiany w gospodarowaniu czasem ale i do zmian ustrojowych w systemie edukacji. Wprowadzenie Europejskich standardów kompetencji czy ram kwalifikacji, powinno respektować narodowe tradycje wychowania, pedagogiki.


Ze względu na zanczenie solidarności międzypokoleniowej dla ekonomiki sektora dobroczynności, wskazujemy na potrzebę wprowadzenia zasady Samokształcenia w rodzinie do europejskiego zestawu kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie.


Działaniami na rzecz wprowadzenia praktyki domowej edukacji pracy solidarnej, obejmującej domową edukację w przedmiotach: medycznym, ekonomicznym i historycznym, próbujemy zainteresować placówki medyczne, muzea i Uniwersytety ekonomiczne.


Zgodnie z przekonaniem o społecznej roli uniwersytetów ekonomicznych w procesie przechodznia od ekonomii kapitału do ekonomii personalistycznej.   

 

Konferencja o .........

Magnified Grass