25-LECIE PIERWSZEJ PIELGRZYMKI

Od 2005 roku, w rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, w trakcie wielu społecznie rozwijanych wydarzeń kulturalnych, wspominamy rolę naszego największego rodaka w odzyskiwaniu przez Polskę politycznej niepodległości.


Zaczynem dla tych inicjatyw były konferencja zorganizowana w Krakowie w roku 2003 – „Jan Paweł II u źródeł trzeciej niepodległości” oraz roczny cykl seminariów w krakowskim Instytucie Jana Pawła II pod tym samym tytułem.


Pierwsze z otwartych imprez odwołujących się do poza religijnych formacji kulturowych Jana Pawła II zorganizowaliśmy 10 czerwca 2004 roku, czyli w jubileusz 25 - lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na krakowskich Błoniach. Składały się na nią długodystansowy „Kwietny Bieg” oraz koncert zespołów z kilku regionów Polski „Jesteś z nami”.

Magnified Grass