BADANIA POTENCJAŁU GOSPODARKI SPOŁECZNEJ W POLSCE

Geneza:

Praktyczna organizacja Kwietnego Biegu wymaga od osób podejmujących się odpowiedzialności inicjacyjnej świadomości problemów logistycznych, w tym osobistych motywacji partnerów organizacyjnych. W jesienią 2007 roku przeprowadzono ankietowe rozpoznanie tych motywacji stawiając pytania o konkretne warunki w których dany gminny koordynator przeprowadził swoje ogniwo łańcucha Sztafety Sąsiadów. Wiosną 2008, korzystając ze wsparcia Krakowskiej Inicjatywy na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO,  przeprowadzono badania znajomości zagadnień przedsiębiorczości społecznej wśród samorządowców nadgranicznych powiatów.

Kolejnym zamierzeniem inicjatorów jest przedstawienie wyników badań ekonomistom prowadzącym refleksję nad wyzwania gospodarki społecznej i finansów publicznych. 

  

Formuła:

badania postaw społecznych prowadzone w formie telefonicznych wywiadów oraz ankiet prezentowanych na stronie www i kolportowanych internetowo.


Organizatorzy:

11 55 AM

Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO

Stowarzyszenie 10 CZERWCA

Centrum im. Mirosława Dzielskiego