GENEZA

Bezpośrednią inspiracją dla utworzenia Stowarzyszenia 10 czerwca było współdziałanie kilkudziesięciu osób z całej Polski, w związku z ustanowieniem dnia 10 czerwca święta narodowo – obywatelskiego. Sam zamysł umocnienia pamięci pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny był wcześniejszy. Sięga grudnia 2003 roku kiedy to stowarzyszenie Obywatelska Polska zorganizowało w Krakowie konferencję “Jan Paweł II - u źródeł naszej niepodległości.” To w efekcie przemyśleń powstałych w trakcie tej konferencji postanowiliśmy przygotować się w Krakowie do uświetnienia 25 rocznicy pierwszej, kwietnej pielgrzymki. Kwietnej bo to symbol radosnego powitania i barwnego odgrodzenia się od PRL-owskiej szarzyzny najlepiej zapamiętało wielu z nas – szczęśliwych świadków owych dni.

10 czerwca 2004 roku, czyli w jubileusz 25 lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na krakowskich Błoniach zorganizowaliśmy po raz pierwszy długodystansowy „Kwietny Bieg” – podczas którego uczestnicy obiegneli1000 razy krakowskie Błonia, oraz koncert zespołów z kilku regionów Polski „Jesteś z nami”. Wydarzenie to dało początek cyklicznej imprezie o nazwie „Kwietny Bieg”, który swoją działalność poszerzył o szereg społecznie rozwijanych wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i patriotycznych,  odbywających się  pomiędzy 26 maja a 10 czerwca  dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

Po odejściu Ojca Świętego Jana Pawła II czujemy odpowiedzialność za pozostawione dziedzictwo jego nauki i wskazań. Uważamy, że by godnie uczcić pamięć Największego Polaka należy w dniu 10 czerwca ustanowić święto narodowo-obywatelskie

       Dlaczego właśnie ten dzień?

Upatrując w tamtych wydarzeniach z roku 1979 genezę powstania Solidarności, a we wszystkich spotkaniach Ojca Świętego z Polską i Polakami - źródeł odnowionego polskiego społeczeństwa obywatelskiego, widzimy potrzebę ustanowienia święta, które stanie się okazją do utrwalania w pamięci Narodu tej wyjątkowej karty naszych dziejów. Dziś słowa pozostawione przez Jana Pawła II jawią się nam jako uniwersalny testament pozostawiony Polsce i Polakom. Testament dla nas i dla przyszłych pokoleń. Przesłanie o znaczeniu wiary i pamięci dla pogłębiania narodowej więzi, umacniania obywatelskiej solidarności, odpowiedzialnego korzystania z wolności.

Niech to będzie kontynuacja narodowych rekolekcji, do których zachęcał nas konsekwentnie Jan Paweł II, święto pamięci o Naszym Papieżu i zarazem święto obywatelskiej wolności. Odnoszące się do osobistego doświadczenia milionów Polaków. Radosne i optymistyczne. Dowodzące, że czuwamy i czuwać będziemy.