2007 KWIETNA MILA

Akt proklamacji Kwietnej Mili


OKRESLENIE DŁUGOŚCI

JEDNEJ TYSIĘCZNEJ OBWODU POLSKI,

DŁUGOŚCI ODPOWIADAJACEJ

JEDNEMU OBWODOWI KRAKOWSKICH BŁOŃ


TERMINEM KWIETNEJ MILI.


TERMINU TEGO BĘDZIEMY UŻYWALI

DLA UMACNIANIA WIĘZI CIAŁA I DUCHA

POPRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.


TERMINU TEGO BĘDZIEMY UŻYWALI

DLA UMACNIANIA WSPÓLNOTY POLAKÓW

WOKÓŁ DZIEŁA NASZEGO NAJWIĘKSZEGO RODAKA.

PROPOZYCJĘ AKTU PROKLAMACJI

WYWIESZONO Z INICJATYWY STOWARZYSZENIA 10 CZERWCA

NA KWIETNYM NAMIOCIE NA KRAKOWSKICH BŁONIACH

W DNIU 2 CZERWCA 2007

I ODCZYTANO NA ZAKOŃCZENIE IV KWIETNEGO BIEGU

NA STADIONIE OLIMPIJSKIM W SŁUBICACH I

OBOK PAPIESKIEJ SKAŁY NA KRAKOWSKICH BŁONIACH .