CYKL BIEGÓW NA KWIETNĄ PĘTLĘ

Geneza:

Z uwagi na znaczące tempo Kwietnego Biegu młodzież ze szkół podstawowych może się włączyć do udziału w Sztafecie Sąsiadów wokół Polski tylko na krótką chwilę. Rodzi to uczucie niedosytu które często niwelowane jest animowaną przez organizatorów propozycją udziału innych imprezach sportowych. W 2007 roku Stowarzyszenie 10 Czerwca, korzystając ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (program Karol), wsparło finansowo tych organizatorów gminnych , którzy przeprowadzili cykl trzech zawodów biegów dla młodzieży szkolnej.

  

Formuła:

Cykl trzech biegów dla młodzieży szkolnej, głównie ze szkół podstawowych, na trasie związanej długością lub inną symboliką z Kwietnym Biegiem. Rekomendowanym jest zorganizowanie pierwszego biegu z cyklu w dniu rozpoczęcia Kwietnego Biegu (26 maja) drugi w dniu przebiegania Sztafety Sąsiadów przez daną miejscowość, trzeci w dniu zakończenia Kwietnego Biegu (10 czerwca).  


Organizatorzy:

Szkoły lub placówka animujące sport z ramienia Urzędu Gminy

Stowarzyszenie 10 CZERWCA

Ministerstwo Sportu  Turystyki


Uczestnicy:

2008 rok Ok. 1.000 osób