Foggy Mountains

AKTUALNOŚCI

LM: 14.05.2018

Konferencja - "Kultura fizyczna dla kultury poznania"


Przesłanie

Trwający od kilkunastu lat proces cyfryzacji systemu ochrony zdrowia wymaga osadzenia w praktyce społecznej i refleksji ekonomicznej. Organizowany od 2004 dla upamiętnienia przełomu Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski roku Kwietny Bieg, przypomina o znaczeniu praktyki publicznych spotkań dla wprowadzania nowych standardów samodzielności i solidarności w ochronie zdrowia.


Ta praktyka społeczna stała się okazją do debat o znaczeniu kultury fizycznej dla dobrostanu zdrowia i o potrzebach wprowadzenia okresowych przeglądów zdrowia do polityk społecznych.

W opinii zawiązanej 10 czerwca 2017 roku Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki

Medycznej, organizacja plenerowych przeglądów zdrowia przy okazji takich spotkań powinna stać się jednym z kilku narodowych standardów zintegrowanego systemu profilaktyki medycznej.


Cel

Konferencja Kultura fizyczna dla kultury poznania ma wprowadzić diagnozy i rekomendacje

Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej do społecznej debaty o modernizacji systemu ochrony zdrowia.


Termin

11 czerwca 2018 (poniedziałek)

godziny 15:00 do 18:00


Organizatorzy

Stowarzyszenie 10 Czerwca,


Przebieg Konferencji

1. Wstęp o kontekście miejsca i terminu dr Leopold Zgoda.

2. Prezentacja Memoriału Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej

3. Wystąpienia tematyczne

3.1. Między dziedzictwem historycznym a społeczną odpowiedzialnością uniwersytetu

ekonomicznego – dr Tadeusz Filar (Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

3.2. Finansyzacja usług społecznych – prof. Wiesław Gumuła (Uniwersytet Jagielloński)

3.3. Sektor dobroczynności w ekonomii personalizmu – dr Paweł Drobny (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

3.4. Humanizacja i witalizacja ochrony zdrowia – Andrzej Madej (Ars-Medica Kraków)

4. Panel dyskusyjny o znaczeniu telemedycyny dla usług lekarzy rodzinnych.