REKREACJA

Ponieważ wydarzenia kultury fizycznej i kultury poznania sportowe organizowane przez Stowarzyszenie odbywają się publicznych przestrzeniach, nabierają wymiaru rekreacyjnego.


Tak wywoływane są powinności organizatorów wobec ładu w przestrzeniach naszej rekreacji. Powinności powodujące refleksję o gospodarowaniu publicznymi przestrzeniami o ich znaczeniu dla wartości na, których opiera się nie tylko pamięci i tożsamość narodowa ale i rozwój sektora dobroczynności.


Tak powstała idea Partku kultur VIA-EUROPEA którym chcielibyśmy otoczyć Wisłę w Krakowie od jej początku przy klasztorze w Tyńcu do jej końca przy klasztorzez w Mogile.


Pierszym materialnym spełnieniem tej idei jest powstała w 2004 roku z inicjatywy członków założycieli Stowarzyszenia sześcio kilometrowa Trasa Tyniecka. Trasa na której pierszym wydarzeniem była organizacja Krakowskiego odcinka pierszego Kwietnego biegu 10 czerwca 2004 roku.

 
Magnified Grass

Wystawa wokół wzgórza Lecha

Magnified Grass

Kwietny namiot