SZTAFETA SĄSIADÓW

Geneza:

Inspiracją do zorganizowania ogólnopolskiej sztafety była chęć symbolicznego powiązania biegowych celebracji roli Jana Pawła II dla Polski na krakowskim modelu oraz z rzeczywistym wymiarem. Kluczowym partnerem dla zorganizowania tej sztafety została Fundacja im. Księdza Siemaszki prowadząca w podkrakowskich Piekarach Liceum Radosna Nowina 2000 i Internat dla młodzieży z całej Polski. Pierwsze obiegnięcie Polski rozpoczęło się w Jabłonce, gminie ponad którą JP II opuszczał samolotem Polskę w roku 1979, 26 maja 2006 roku.

  

Formuła:

Uczestnicy przebiegają przez 203 nadgraniczne gminy, drogami najbliższymi granic Polski 3.530 kilometrowa trasa biegu prowadząca poprzez 203 nadgraniczne gminy pokonywana jest przez biegaczy Sztafety sąsiadów w tym samym okresie (26 maja do 10 czerwca) i tym samym tempem (10 km/h) jak biegacze Sztafety Dystans. Przygotowanie i przeprowadzenie każdego z gminnych odcinków , w tym wyznaczenie chorążych, jest zadaniem Gminnego Komitetu Organizacyjnego na zasadzie ogniw łańcucha.                                     


Organizatorzy:

Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Fundacja im. Księdza Siemaszki

Władze wielu z pośród 203 nadgranicznych gmin

Kierownictwa szkół z wielu gmin


Patroni:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Związek Powiatów Polskich

Związek Miast Polskich

Radiowa Trójka

Uczestnicy 2007:

Ok. 20.000 osób głównie młodzież szkolna.

Więcej informacji:

http://www.kwietnybieg.pl