Walk in the Desert

O NAS

10 czerwca 1979 roku to data przełomowa we współczesnej historii Polski. Tego dnia papież Jan Paweł II, na Błoniach w Krakowie, wygłosił do rodaków homilię, która stała się podwaliną przemian dokonujących się w Polsce w następnych latach:

"Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
taką , jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy".
- wzywał Papież.

Dzisiaj nawiązujemy do przesłania wygłoszonego tego właśnie dnia. Nie możemy pozwolić by papieska nauka zatraciła się w czasie, została zapomniana lub uznana za nieaktualną. Dlatego zdecydowaliśmy o utworzeniu stowarzyszenia "10 czerwca", które będzie działało na rzecz popularyzacji i wcielania w życie przesłania głoszonego przez papieża Jana Pawła II do rodaków podczas wszystkich pielgrzymek do ojczyzny.   

Wypowiedziane 10 czerwca słowa Jana Pawła II skierowane były do wszystkich Polaków, tych zgromadzonych na Błoniach i pozostających w domach. Ojciec święty nie robił wyjątków i my także otwieramy stowarzyszenie dla wszystkich osób, które w swym życiu osobistym i życiu publicznym kierują się nauczaniem papieskim. Bardzo liczymy na obecność i aktywność w stowarzyszeniu ludzi młodych. Daje to szansę na podtrzymanie pokoleniowej sztafety.

Skupiamy się wokół daty 10 czerwca, gdyż jesteśmy przekonani, że odnosi się ona do doświadczeń pokoleń naszych rodaków w wielu miastach i regionach Polski, dla których czerwiec kojarzy się ze spotkaniem z Naszym Papieżem. Chcemy podtrzymać tę tradycję i przekazać ją dalej kolejnym pokoleniom, które już nie dostąpią radości spotkania z Papieżem rodakiem. Ojciec święty w swoim nauczaniu wybiegał w przyszłość i my także mamy takie zadanie. Jesteśmy przekonani, że gdy się zatrzymamy utracimy to dziedzictwo.

Podejmujemy także działania, by dzień 10 czerwca ustanowić świętem narodowo-obywatelskim -  „Dzień Jana Pawła II”. Pragniemy na zawsze wpisać tę datę do polskiego kalendarza. Nasza inicjatywa otwiera możliwość obchodów „Dnia Jana Pawła II” w całej Polsce, w  sposób najbardziej bliski lokalnym społecznościom. Dążymy do osiągnięcia tego celu poprzez odwołanie się do wspólnej tożsamości i pamięci tych doniosłych chwil.