2005 DZIEŃ JANA PAWŁA II

Rodacy !

Obywatele Niepodległej Rzeczpospolitej !


W dniach żałoby po odejściu ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II czujemy odpowiedzialność za pozostawione dziedzictwo jego nauki i wskazań.

Uważamy, że by godnie uczcić pamięć Największego Polaka należy w dniu 10 czerwca ustanowić święto narodowo - obywatelskie.

Dzień Jana Pawła II.

Dziś zwracamy się do Was z apelem o poparcie tej inicjatywy.


Dlaczego właśnie ten dzień?

10 czerwca 1979 roku na Błoniach Papież Jan Paweł II zwrócił się do nas, swoich braci, rodaków ze słowami:

„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością

taką , jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,

abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,

abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”


Wówczas tę prośbę odczytywaliśmy jako wskazanie, drogowskaz. Dziś te same słowa jawią się nam jako uniwersalny testament pozostawiony Polsce i Polakom przez Papieża. Testament dla nas i dla przyszłych pokoleń. Przesłanie o znaczeniu wiary i pamięci dla pogłębiania narodowej więzi, umacniania obywatelskiej solidarności, odpowiedzialnego korzystania z wolności.

Upatrując w tamtych wydarzeniach z roku 1979 genezę powstania Solidarności, a we wszystkich spotkaniach Ojca Świętego z Polską i  Polakami - źródeł odnowionego polskiego społeczeństwa obywatelskiego, widzimy potrzebę ustanowienia święta, które stanie się okazją do utrwalania w pamięci Narodu tej wyjątkowej karty naszych dziejów.

Kontynuowania narodowych rekolekcji, do których zachęcał nas konsekwentnie Jan Paweł II.

Niech to będzie święto pamięci o Naszym Papieżu i zarazem święto obywatelskiej wolności. Odnoszące się do osobistego doświadczenia milionów Polaków. Radosne i optymistyczne. Dowodzące, że czuwamy i czuwać będziemy.Kraków, 3 kwietnia 2005.


Inicjatorzy powierzyli rejestrowanie podpisów pod Apelem stowarzyszeniu Obywatelska Polska. Wykaz osób popierających Apel publikowany jest na stronie internetowej www.obywatelskapolska.pl.


  1. ks. prof. Paweł Bortkiewicz,        Poznań                       

  2. Michał Drozdek,                          Warszawa      

  3. Izabela Dzieduszycka,                 Warszawa      

  4. prof. Antoni Kamiński,                Warszawa      

  5.  Andrzej Madej,                           Kraków          

  6. Władysław Ortyl,                         Mielec                       

  7. Waldemar Rataj,                          Kraków          

  8. Krzysztof Skowroński,                Warszawa      

  9. Andrzej Stawiarski,                     Kraków

  10. prof. Andrzej Zoll,                                   Warszawa