KONFERENCJA EKONOMIA SOLIDARNOŚCI W TEORII I PRAKTYCE

Geneza:

Organizacja Kwietnego Biegu opiera się na potencjale wdzięczności Polaków dla Jana Pawła II za rolę jaką wypełnił w historii naszej Ojczyzny oraz za umocnienie w każdym nas wiary w prawdę i dobro. Te potencjał rodzi bezinteresowność przy podejmowaniu zobowiązań pracy czy innych świadczeń koniecznych do przeprowadzenia Kwietnego Biegu jako logistycznie rozbudowanego przedsięwzięcia. W wymiarze gospodarczym jest zatem Kwietny Bieg montażem środków pozyskanych dzięki prywatnej ofiarności, państwowej odpowiedzialności i komercyjnym kontraktom, połączonym z zarządzaniem ofiarnością i właściwymi dla przedsięwzięć nie nastawionych na przedsięwzięć deficytami, podejmowanymi corocznie bez gwarancji powodzenia. Jest zatem partnerstwem prywatno – publicznym podobnym w swojej istocie do tysięcy partnerstw  zawiązywanych na pograniczu państwa i rynku. Pogranicze które ma coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce a szczególnie w pomocniczych państwach, oczekując na nowe spojrzenie ekonomistów. Na ekonomię solidarności.

  

Formuła:

Jednodniowa konferencja z wystąpieniami konfrontującymi praktyczne doświadczenia gospodarki społecznej z modelowymi rekomendacjami doktryn ekonomicznych oraz z warunkami stwarzanymi w Europejskich krajach przez systemem finansów publicznych.


Organizatorzy:

Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Centrum im. Mirosława Dzielskiego


Patroni:

Marszałek Małopolski

Więcej informacji:

http://www.kwietnybieg.pl