KWIETNY NAMIOT

Geneza:

Wiele z osób biegnących w sztafecie Papieskich Błoń zadaje sobie pytanie w którym miejscu na trasie wokół Polski znajdują się ich partnerzy w Sztafecie Sąsiadów. Jak wygląda  ta miejscowość, jaka jest jej historia, jakie są oczekiwania i nadzieje jej mieszkańców. Tak powstają pytania o geografię Kwietnego Biegu, o historię terenów przez który przebiega,  o tożsamość jego uczestników. O ich skłonność do uprawiania sportu. O ile pytania o geografię, o historię, o wychowanie fizyczne, o patriotyzm postawią uczniowie, dają się ułożyć w cykl lekcji szkolnych. Pierwszy raz zostały one zebrane w formie konspektów do lekcji dla młodzieży licealnej w roku 2007.

  

Formuła:

Program edukacyjny dla młodzieży licealnej uczestniczącej w Kwietnym Biegu.

Cykl czterech lekcji dla młodzieży licealnej z geografii, historii, wychowania fizycznego, patriotyzmu o tematyce nawiązującej do udziału w Kwietnym Biegu. Lekcje odbywają się w namiocie obok trasy Kwietnego Biegu i są prowadzone przez nauczycieli.


Organizatorzy:

Stowarzyszenie 10 CZERWCA

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierzyńca

Patroni:

Małopolski kurator oświaty

Uczestnicy:

2007 rok ok. 500 osób

Więcej informacji     http://www.kwietnynamiot.pl