KONFERENCJA O FINANSOWANIU SPORTU

Geneza:

Jednym z istotnych dylematów ustroju finansów publicznych jest zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia dla rozwoju kultury fizycznej. Efektywność ta ma znaczenie nie tylko dla wykorzystania kulturowych funkcji sportu ale i dla podnoszenia jakości kondycji fizycznej w społeczeństwie. W Polsce, zgodnie z zasadami państwa pomocniczego, zasadnicze strumienie wsparcia rozwoju kultury fizycznej ze źródeł fiskalnych rozporządzane są na poziomach gminnych. Z tego względu władze Związku Miast Polskich postanowiły corocznie organizować konferencję poświęconą debacie nad rozwiązaniami modelowymi i ich promocji. Postanowiono że przyczynkiem do tej debaty corocznie będzie inicjacja Kwietnego Biegu (26 maja) jako wydarzenia sportowego współorganizowanego przy istotnym wysiłku wielu gmin w tym będących miastami (32 miasta). Pierwsza z konferencji odbyła się w Słubicach w 2007 roku i poświecona była omówieniu relacji pomiędzy strumieniami finansowania gminnego, krajowego i europejskiego.

  

Formuła:

Corocznie jesienią władze Związku Miast Polskich uszczegóławiają przedmiot debaty o zagadnieniach dotyczących organizacji imprez sportowych do wybranej kwestii. Następnie biuro ZMP przygotowuje konferencję dobierając konkretną tematykę i prelegentów.  W trakcie konferencji wypracowywane jest stanowisko które służy następnie do formułowania propozycji regulacyjnych wobec Rządu czy poprawiania praktyki organizowania imprez sportowych.


Organizatorzy:

Związek Miast Polskich

Urząd Miasta organizujący początek koniec Sztafety Sąsiadów


Patroni:


Uczestnicy:

2008 rok ok. 200 osób

Więcej informacji:

http://www.kwietnybieg.pl