CZŁONKOWIE

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba zdecydowana na wspieranie jego celów i przestrzeganie wymogów Statutu. Proces przystępowania do Stowarzyszenia rozpoczyna złożenie przez zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, a kończy uchwała Zarządu. Serdecznie zapraszamy do zorganizowanego społecznego współdziałania osoby podzielające nasze poczucie moralnego zobowiązania do świadczenia prawdy o dziele naszego Największego Rodaka dla wspólnoty Polaków.


Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodniczący Stowarzyszenia - Andrzej Madej,
Sekretarz – Waldemar Zych,
Skarbnik – Tadeusz Szydłowski

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Przewodniczący - Wiesław Samitowski
Członek - Andrzej Komorowski,