ZDROWIE

Sprawiedliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii dla dobrostanu zdrowia jawi się jako główne wyzwanie modernizacyjne dla ustroju finansów publicznych.


W wyzwaniu tym skupiają się i zagadnienia wykorzystywania spotkań kultury fizycznej do kultury poznania i zagadnienia podnoszenia kompetencji dla pracy solidarnej i zagadnienia efektywności  gospodarowania pracą w ekonomice solidarności.


W 2015 roku Kwietny bieg rozpoczął przygotwania do Testu kwietnej mili, jako standardu otwartych przeglądów zdrowia dla młodzieży w wieku 14 lat.


Pomagali nam, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Związek Powiatów Polskich, Związek miast Polskich i Minister Sportu. Finansujący zawody  w 20 Miastach Paieskich, które były podstawą do prowadzenia testów.   


Obok praktycznych wydarzeń prowadzących od sportu do plenerowej diagnostyki medycznej, Stowarzyszenie organizowało kilkadziesiąt spotkań praktyków kultury fizycznej, ekonomistów, lekarzy, pedagogogów - poświęconych refleksji nad wyzwaniami humanizacji i witalizacji systemu ochrony zdrowia.


Jednym z efektów tych spotkań było zawiązanie 10 czerwca 2017 Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej i doprowadzenie do publikacji jej rekomendacji na stronach internetowych  placówki maedycznej ARS-MEDICA w Krakowie.   

 

Konferencja o (Zdrowie)

Magnified Grass