2006 PAPIESKIE BŁONIA

Do Radnych Miasta Krakowa 


My organizatorzy, uczestnicy i sympatycy Kwietnego Biegu, wydarzenia upamiętniającego pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, zwracamy się do Państwa o nadanie krakowskim Błoniom imienia Jana Pawła II.


Bezpośrednią inspiracją do tego wniosku stały się dla nas słowa Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedziane w Krakowie 28 maja 2006.


Umocniły nas one w przekonaniu że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny była nie tylko źródłem Rewolucja Ducha zmieniającej oblicze całej Europy ale i wzbogaceniem tożsamości Polaków w narodowe rekolekcje na krakowskich Błoniach.


Świadomi odpowiedzialności krakowian za wielowiekowe dziedzictwo polskiej kultury, świadomi jego umocnienia przez naszego największego Rodaka, wnosimy o nadanie krakowskim Błoniom – największemu placowi spotkań w Stolicy Narodowej Pamięci - imienia Jana Pawła II.Kraków 28 maja 2006


Podpisano

Andrzej Madej – Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Zbigniew Gawor – Stowarzyszenie biegaczy DYSTANS Kraków

Waldemar Zych – Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierzyńca

Stanisław Byczek – Stowarzyszenie biegaczy DYSTANS Kraków

Andrzej Rataj – Stowarzyszenie 10 CZERWCA

Grzegorz Grzywa – Fundacja im. Ks. Siemaszki

Agnieszka Kuś – Stowarzyszenie DYSTANS Kraków


(uwaga - listę zapisów zamykamy jutro (wtorek) o 12.00 i przesyłamy do mediów)