PRACA

Cały wysiłek organizacyjny Stowarzyszenia 10 Czerwca opiera się na pracy dobroczynnej pomiędzy kilku a kilku tysięcy osób kultywujących pamięć roli Św. Jana Pawła II dla Niepodległości.


Jednym z Jego napomnień było Norwidowskie traktowanie pracy jako drogi do Zbawienia. Mówił nam o tym w homilii 9 czerwca 1979 w Nowohuckiej Mogile, mówił w wielu innych wystąpieniach i kilku homiliach.


To właściwe dla cywilizacji łacińskiej traktowanie pracy na równi z modlitwą Ora et Labora, nabiera szczególnego znaczenia w gospodarce sieci wiedzy. Oto wielość możliwości zaspokojenia potrzeb własnych lub swoich bliskich w sposób bezpośredni, bez zakupywania dóbr na rynku, czyni z sektora pracy dobroczynnej czyli Sektora dobroczynności, najważniejszy z  sektorów gospodarki.


Tak otwierają się współczesna refleksja nad filozofią pracy, postawionej przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Duch pracy ludzkiej" (1946) w centrum rozważań Społecznej Nauki Kościoła. Rozważań kultywowanych przez Polską szkołę personalizmu.

 

KONFERENCJA O FINANSOWANIU SPORTU

Magnified Grass
Foggy Mountains

KONFERENCJA EKONOMIA SOLIDARNOŒCI W TEORII I W PRAKTYCE

BADANIA POTENCJAŁU GOSPODARKI SPOŁECZNEJ W POLSCE

Walk in the Desert