SPORT

Sportowo turystyczny ogólnopolski Kwietny  bieg był pierwszą z form jubileuszowych spotkań kultury pamięci i wokół Krakowskich błoń i wokół granic Polski.


Spotkań poświęconych przypominaniu roli naszego Największego Rodaka w drodze do Trzeciej Niepodległości, ale spotkań mających też swoją konkretną formę kultury fizycznej.


Tak jak sto kilkadziesiąt lat wcześniej w zrodzonym w Krakowie ruchu Ogródków  Jordanowskich, kultura fizyczna Kwietnego biegu nie służyła sama sobie, ale kulturze pamięci. Zgodnie z ideą w zdrowym ciele zdrowy duch.


Począwszy od 2015 roku, od pierwszej konferencji Kultura fizyczna dla kultury poznania, powiedzieliśmy o jeszcze jednym wymiarze spotkań dla dobrostanu wspólnoty narodowej.


O poznawaniu swoich potrzeb i możliwości swojego ciała dla samopomocy zdrowia.   

 

SZTAFETA DYSTANS

Magnified Grass
Foggy Mountains

SZTAFETA SĄSIADÓW

SZTAFETA SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Walk in the Desert
Walk in the Desert

BIEG LAJKONIKA

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W BIEGU NA KWIETNA MILĘ

Walk in the Desert
Snowy Mountains

CYKL BIEGÓW NA KWIETNĄ PĘTLĘ

MISTRZOSTWA POLSKI SZTAFET POWIATOWYCH

Dark Leaf