SZTAFETA SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Geneza:

W roku 2007 kierownictwo Krakowskiej Inicjatywy na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, zaproponowało zaadresowanie specjalnego zaproszenia do Kwietnego Biegu dla osób niepełnosprawnych. Zaproszenie to powiodło się dzięki wsparciu organizacyjnemu osób związanych z rozwojem różnych form przedsiębiorczości społecznej angażującej osoby niepełnosprawne.

  

Formuła:

Przygotowanie specjalnych warunków organizacyjnych dla osób wymagających większej opieki w trakcie biegu, oraz przeprowadzenie promocji adresowanej do osób niepełnosprawnych. 


Organizatorzy:

Dom Maklerski Penetrator

Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Urząd Miasta Krakowa


Uczestnicy:

Ok. 500 osób